Mhr. Z. Dogan is directeur, mede-initiatiefnemer en oprichter van Detaconcept Uitzendgroep en heeft, vanuit zijn jarenlange ervaring in de uitzendbranche een ondersteunende rol  door het hele bedrijf.

1/1