Mhr. H. Dogan is directeur, initiatiefnemer en oprichter van Detaconcept Uitzendgroep 
en heeft een adviserende rol in het creëren van motiverende, creatieve werkplekken voor de glastuinbouw Nederland
.

1/1