5D4_1998.jpg

Aangenaam kennis met u te maken. Ik ben Ferit Dogan en vervul de functie van personeelsplanner. Mijn werkdagen zitten vol met overleg. Samen met klanten hun  personeelsbehoefte analyseren, werkroosters opstellen, verlof en vakantie aanvragen aannemen en het regelen van personenvervoer zijn mijn hoofdtaken  

1/1